Konferencia Komisie na zvýšenie úsilia vysadiť 3 miliardy stromov do roku 2030 s cieľom zvýšiť odolnosť voči klimatickým a environmentálnym hrozbám

Pred Medzinárodným dňom lesov dnes Európska komisia organizuje v Bruseli konferenciu „Zakorenenie 3 miliárd stromov“, ktorá je dostupná aj naživo Organizácie zaoberajúce sa výsadbou stromov, mimovládne organizácie a orgány z celej EÚ sa vyzývajú, aby sa podelili o najlepšie postupy a poskytli odporúčania, ako dosiahnuť cieľ 3 miliárd dodatočne vysadených stromov, ktorý je súčasťou stratégie EÚ v oblasti biodiverzity a lesov do roku 2030.

Virginijus Sinkevičius , komisár pre životné prostredie, oceány a rybné hospodárstvo, povedal:

V roku 2021 sme sa zaviazali vysadiť do roku 2030 minimálne 3 miliardy ďalších stromov pri plnom rešpektovaní ekologických princípov.  Dnes už 44 organizácií zo všetkých 27 členských štátov nahlásilo stromy do nášho systému, niekedy dokonca niekoľko miliónov stromov naraz. Táto úroveň podávania správ ukazuje, že náš záväzok myslíme vážne.  Neuspokojíme sa len so slovami, chceme výsledky na mieste.  Tento prístup odlišuje náš záväzok od mnohých iných podobných iniciatív. (Viac na environment.ec.europa.eu)