ENVE Komisia pre životné prostredie, zmenu klímy a energetiku

Komisia pre životné prostredie, zmenu klímy a energetiku (ENVE) je zodpovedná za koordináciu práce Výboru regiónov v oblastiach súvisiacich s Európskou zelenou dohodou, medzi ktoré patrí biodiverzita životného prostredia, obehové hospodárstvo, nulové znečistenie, zmena klímy, energetika, a vesmírne politiky. Komisia je zodpovedná aj za miestnu pracovnú skupinu Green Deal a ďalšie siete a platformy, ako sú napríklad veľvyslanci Dohovoru primátorov a starostov, veľvyslanci klimatického paktu VR a platforma zainteresovaných strán s nulovým znečistením. Na globálnej úrovni zohráva komisia vedúcu úlohu v účasti VR na konferenciách OSN o zmene klímy a biodiverzite. (Viac na cor.europa.eu)