Inštitúcie EÚ

Inštitucionálne usporiadanie Európskej únie je jedinečné a jej systém rozhodovania sa neustále vyvíja. Po celej EÚ je rozmiestnených sedem európskych inštitúcií, sedem orgánov EÚ a vyše 30 decentralizovaných agentúr. Spolupracujú na zohľadňovaní spoločných záujmov EÚ a európskych občanov.

Pokiaľ ide o administratívu, funguje ďalších 20 agentúr a organizácií EÚ, ktoré plnia osobitné právne funkcie, a štyri medziinštitucionálne služby, ktoré podporujú inštitúcie.

Všetky tieto organizácie majú osobitné úlohy – od tvorby práva a politík EÚ až po vykonávanie politík a prácu v rámci špecializovaných oblastí, ako sú napríklad zdravie, lieky, doprava a životné prostredie.

Administratívu EÚ riadia štyri hlavné inštitúcie s rozhodovacou právomocou. Tieto inštitúcie spoločne udávajú EÚ politické smerovanie a zohrávajú rôzne úlohy v procese tvorby práva:

  • Európsky parlament (Brusel/Štrasburg/Luxemburg)
  • Európska rada (Brusel)
  • Rada Európskej únie (Brusel/Luxemburg)
  • Európska komisia (Brusel/Luxemburg/zastúpenia naprieč EÚ)

Ich prácu dopĺňajú ostatné inštitúcie a orgány, medzi ktoré patrí:

  • Súdny dvor Európskej únie (Luxemburg)
  • Európska centrálna banka (Frankfurt)
  • Európsky dvor audítorov (Luxemburg)

Inštitúcie a orgány EÚ spolupracujú do veľkej miery so sieťou agentúr a organizácií EÚ naprieč Európskou úniou. Hlavnou funkciou týchto orgánov a agentúr je preniesť politiky do praxe.

Približne 60 000 štátnych a iných zamestnancov pracuje pre 450 miliónov Európanov (a nespočetné množstvo iných ľudí na celom svete). Ide vlastne o relatívne malý počet – francúzske ministerstvo financií má približne 140 000 zamestnancov na 67 miliónov občanov. (Viac na european-union.europa.eu)