Delegácia Európskej únie pri OSN a iných medzinárodných organizáciách v Ženeve

Delegácia EÚ pri Úrade Organizácie Spojených národov v Ženeve bude naďalej podporovať OSN ako nevyhnutné fórum pre mnohostranné riešenia globálnych výziev a bude naďalej preukazovať globálne vedúce postavenie s cieľom presadzovať bezpečnejší a lepší svet pre všetkých. Zameriavame sa na kľúčové priority, akými sú ľudské práva a rodová rovnosť, presadzovanie mieru a bezpečnosti, budovanie spravodlivej globalizácie, urýchlenie globálneho prechodu k udržateľnej a klimaticky neutrálnej budúcnosti a vedenie prechodu do nového digitálneho sveta. Zachovanie humanitárneho priestoru a zabezpečenie dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva a humanitárnych zásad bude pre EÚ aj naďalej rovnako dôležité. (Viac na eeas.europa.eu)