Udržateľné diéty a jedlá s nízkym obsahom uhlíka

Všetci máme svoju úlohu pri znižovaní dopadu našich každodenných činností – vrátane toho, čo jeme – na životné prostredie. V našom   prísľube sociálneho vplyvu sme sa zaviazali zvýšiť využívanie možností udržateľnej stravy podporovaním trvalo udržateľného a zodpovedného získavania zdrojov a väčšieho množstva rastlinných možností pre našich klientov.

S podporou WWF sme vyvinuli definíciu „nízkouhlíkového“ jedla ako jedla, ktorého produkcia vytvára 0,9 kg CO 2 e alebo menej. Na základe tejto definície a na základe odborných znalostí a vášne našich šéfkuchárov navrhujeme  nové receptúry, aby sme zaistili, že 70 % hlavných jedál na našom jedálnom lístku môže byť do roku 2030 označených ako „nízkouhlíkové“. (Viac na uk.sodexo.com)