Integrácia ESG do verejného obstarávania

Udržateľnosť, environmentálne hľadiská a verejné obstarávanie. Toto sú tri z najhorúcejších tém v súčasnom svete biznisu. Podnietili EÚ a vnútroštátne zákonodarné orgány a orgány, aby podnikli kroky smerom k prechodu na udržateľné hospodárstvo v oblasti verejného obstarávania alebo takzvaného zeleného verejného obstarávania.

Na úrovni EÚ sa tieto rastúce obavy odzrkadlili napríklad v odôvodnení smernice 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní: Nič v tejto smernici by nemalo brániť uloženiu alebo presadzovaniu opatrení potrebných na ochranu verejného poriadku, verejnej morálky, verejnej bezpečnosti,“ , zdravia, života ľudí a zvierat, ochrany života rastlín alebo iných environmentálnych opatrení, najmä s cieľom trvalo udržateľného rozvoja, za predpokladu, že tieto opatrenia sú v súlade so ZFEÚ.“ (Yassine Laghmiche, Iris Quevy, lexology.com)