Oznamovacie povinnosti ESG v Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku

S blížiacim sa termínom 6. júla 2024 na implementáciu smernice EÚ o podávaní správ o podnikovej udržateľnosti (EÚ) 2022/2464 (ďalej len „CSRD“, ďalej len „smernica“) členské štáty v rámci EÚ postupujú rôznou rýchlosťou pri prijímaní svojich príslušných miestne vykonávacie právne predpisy.

Tri zo šiestich krajín strednej a východnej Európy (ďalej len „SVE“), ktoré sledujeme, Česká republika, Maďarsko a Rumunsko, už prijali legislatívne akty, ktoré aspoň čiastočne implementujú CSRD do národnej legislatívy. Slovensko predložilo do parlamentu návrh zákona, zatiaľ sa čaká na návrhy Bulharska a Chorvátska. Niektoré pôvodné pravidlá CSRD preto vstúpili do platnosti v januári 2024 v Českej republike, Maďarsku a Rumunsku. Bulharsko, Chorvátsko a Slovensko uviedli, že tiež plánujú transponovať smernicu do stanoveného termínu. (Viac na www.lexology.com)