Trendy a požiadavky v oblasti ESG reportingu v roku 2024 – Konferencia

Zverejňovanie informácií o udržateľnosti podnikov sa bude v tomto roku výrazne riadiť novou európskou legislatívou, ako aj kľúčovými požiadavkami investorov a finančného sektora na správanie podnikov po environmentálnej, riadiacej a spoločenskej stránke.

Podľa trendov je integrácia ESG dôležitá rovnako pre udržanie konkurencieschopnosti podnikov a budovanie ich odolnosti voči následkom zmien klímy.

Oblasť ESG a nefinančný reporting teda prináša v tomto období mnoho príležitostí pre súkromný sektor zamyslieť sa nad svojimi činnosťami, regulačnými povinnosťami a smerovaním do budúcna.

Odpovede Vám prinesieme počas interaktívnej online konferencie, kde Vám náhľad do diania poskytne Sustainability Manager Peter Škyrta a odborník z praxe Ján Maxim. (Viac na eseminare.sk)