So sektorom zelenej energie podstupujeme zničujúce riziko, ktoré nás môže stáť budúcnosť

Profesor Brett Christophers, výskumník z Inštitútu pre výskum bývania a miest na švédskej univerzite v Uppsale, pre Guardian varuje, že svet sa pri riešení klimatických zmien spolieha na súkromné ​​spoločnosti a že to „čoraz viac vyzerá ako chyba, ktorá môže nás to stálo našu planetárnu budúcnosť“. Hovorí: „Svet v podstate vsadil povestný dom na súkromný sektor, ktorý zachráni situáciu. Súkromný sektor sa nepovažuje za súčasť odpovede. Je to predpokladaná odpoveď. Súkromný sektor sa však riadi motívom zisku. Pokiaľ firmy sú nútení investovať, obmedzené možnosti zisku a očakávania zvyčajne znamenajú obmedzené investície. A v kontexte elektriny obmedzené investície do čistej energie zase znamenajú, že sa budeme aj naďalej spoliehať na špinavé zdroje energie – uhlie a plyn – a teda emisie CO2 budú pokračujú v raste. A to je presne to, čo stále vidíme.“ (carbonbrief, viac na theguardian.com)