Podpora obchodnej politiky zameranej na klímu

Výkonný podpredseda a komisár pre obchod Valdis Dombrovskis spolu so 60 partnerskými krajinami predložil niekoľko opatrení na dosiahnutie pokroku v prioritách Koalície ministrov obchodu pre klímu. Dnes sa Koalícia ministrov obchodu pre klímu stretla na druhom stretnutí ministrov popri 13. ministerskej konferencii WTO v Abú Zabí. V tejto súvislosti ministri určili spôsoby, ako môže obchodná politika podporiť úsilie o dekarbonizáciu a prispieť k trvalo  udržateľnému rozvoju prostredníctvom individuálnych aj kolektívnych akcií.
Cieľom týchto akcií je posilniť úsilie koalície pri prelomení síl medzi obchodnými, klimatickými a finančnými komunitami. Je to nevyhnutné na presadzovanie opatrení v oblasti klímy súvisiacich s obchodom v medzinárodných organizáciách, najmä vo WTO, na podporu rozvojových a najmenej rozvinutých krajín pri zavádzaní obchodných a klimatických stratégií, na presadzovanie medzinárodných noriem na podporu úsilia o dekarbonizáciu a na povzbudenie súkromných podieľať sa na udržateľných, transparentných a odolných dodávateľských reťazcoch. (Viac na policy.trade.ec.europa.eu)