Roztopená voda v severnom Atlantiku môže viesť k európskym letným horúčavám, zistila štúdia

Dokument , ktorý je publikovaný v časopise  Weather and Climate Dynamics s otvoreným prístupom , naznačuje, že európske letné počasie je predvídateľné mesiace až roky vopred, a to z dôvodu vyšších hladín sladkej vody v severnom Atlantiku . Vedúca autorka Marilena Oltmanns, vedecká pracovníčka z Národného oceánografického centra, diskutovala o dôsledkoch: „Zatiaľ čo Spojené kráľovstvo a severná Európa zažili v lete 2023 nezvyčajne chladné a vlhké počasie , Grónsko zažilo nezvyčajne teplé leto, čo viedlo k zvýšenému prítoku sladkej vody do Severný Atlantik.“ „Na základe identifikovaného reťazca udalostí očakávame, že podmienky v oceánskej atmosfére budú tento rok priaznivé pre nezvyčajne teplé a suché leto nad južnou Európou.“ (Viac na phys.org)