„Super rok“ pre opatrenia v oblasti klímy

Sme v kritickom bode klimatickej krízy a rok 2024 je pre demokraciu medzníkom. Tieto dva historické míľniky nie sú len zhodné; sú vzájomne prepojené a nevyhnutné pre podobu našej budúcnosti. Väzby medzi dobrou správou vecí verejných a účinnými opatreniami v oblasti klímy nemožno preceňovať a tento moment predstavuje príležitosť na dosiahnutie výrazného pokroku v oboch.

V období, ktoré sa nazýva „super rok“ volieb, bude mať polovica dospelej svetovej populácie možnosť ísť voliť a klimatické opatrenia sú jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú spôsob, akým ľudia volia. S meniacim sa politickým prostredím by rok 2024 mohol byť bodom obratu na stabilizáciu klímy a zabezpečenie planéty, v ktorej sa dá žiť pre dnešok a pre budúce generácie. (Viac na stories.undp.org)