Boj proti klimatickým zmenám je otázkou mieru a bezpečnosti

Po prvé, boj proti zmene klímy a za ochranu životného prostredia je otázkou mieru a bezpečnosti ako takej. Z 20 krajín, ktoré sú vo svete najviac postihnuté konfliktom, patrí 12 medzi krajiny najzraniteľnejšie voči vplyvom klimatických zmien. Tento boj proti zmene klímy sa začína účinným a rýchlym vykonávaním Parížskej dohody. Táto ambiciózna a univerzálna dohoda je naším kolektívnym referenčným rámcom pre boj proti zmene klímy. Jeho implementácia je najlepším spôsobom, ako predchádzať krízam spojeným so zmenou klímy.
Stále viac ľudí je vysídlených v dôsledku zmeny klímy. Naša rada musí byť tiež schopná konať v týchto otázkach.
Okrem toho je nevyhnutné predvídať, aby sa zabránilo humanitárnym krízam a vysídľovaniu obyvateľstva v dôsledku zmeny klímy. Francúzsko sa vo svojej novej humanitárnej stratégii na roky 2023 – 2027 zaviazalo k humanitárnemu systému, ktorý predvída riziká a dôsledky klimatických zmien a reaguje na ne. Francúzsko financuje Svetový potravinový program, Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí a Medzinárodnú federáciu Červeného kríža a Červeného polmesiaca, najmä pokiaľ ide o tieto témy. (JARAUD DARNAULT, viac na onu.delegfrance.org)