Ako klimatické zmeny podporujú globálny nárast chorôb?

S rastúcimi extrémnymi teplotami a prírodnými katastrofami sa zvyšuje devastácia na ľudskom zdraví po celom svete. Odborníci varujú pred ďalším významným aspektom klimatických zmien, ktorý ohrozuje životy: rýchlym nárastom infekčných aj neprenosných chorôb.

Minulý rok sa zaznamenal ako najteplejší v histórii a rok 2024 ho už nasleduje s horúčavami. Výskumníci varujú, že klimatické zmeny spôsobujú šírenie chorôb, ako je horúčka dengue, chikungunya a malária, ktoré prenášajú komáre. Povodne, cyklóny a suchá tiež prispievajú k nárastu iných infekčných chorôb, ako je cholera.

Neprenosné, no smrteľné choroby, ako sú kardiovaskulárne a respiračné ochorenia, sú takisto spojené s klimatickou krízou. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varovala, že zmena klímy ovplyvňuje zdravie mnohými spôsobmi, vrátane úmrtí a chorôb spôsobených extrémnymi poveternostnými udalosťami a nárastom zoonóz, ako aj chorôb prenášaných potravinami, vodou a vektormi.

Podľa agentúry OSN sa medzi rokmi 2030 a 2050 očakáva nárast úmrtí súvisiacich s podvýživou, maláriou, hnačkami a tepelným stresom, dosahujúc 250 000 ročne.

Rozširovanie vektorov

Infekčné choroby sú spôsobené patogénmi, ako sú vírusy, baktérie, huby a parazity. Zmena klímy spôsobuje globálne zmeny v patogénoch, vektoroch a správaní zvierat i ľudí. WHO tento rok zaznamenala prudký nárast horúčky dengue, najmä v Severnej a Južnej Amerike, kde počet prípadov prekročil 7 miliónov.

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) upozorňuje, že klimatické zmeny vytvárajú priaznivé podmienky pre šírenie komárov, ako sú Aedes albopictus a Aedes aegypti, ktoré prenášajú horúčku dengue, chikungunya a iné choroby.

Klimatická kríza je jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú vznik a šírenie infekčných chorôb, spolu s cestovaním, migráciou, využívaním pôdy a zmenami v biotopoch. Článok v lekárskom časopise The Lancet potvrdzuje, že epidémie vírusu chikungunya sú na vzostupe a regionálne sa šíria aj do Európy a Severnej Ameriky.

Vplyv tepla na zdravie srdca

Zvyšujúce sa teploty tiež prispievajú k nárastu chorôb súvisiacich s horúčavami a srdcom. Výskumný pracovník v oblasti environmentálneho zdravia, varuje, že klimatická kríza je tu a má devastujúce účinky na ľudské zdravie. Vyššie teploty môžu vyvolať srdcové infarkty a iné srdcovo-cievne ochorenia, najmä u starších ľudí a jednotlivcov s existujúcimi zdravotnými problémami.

WHO uvádza, že úmrtia ľudí nad 65 rokov v dôsledku tepla vzrástli o približne 85 % medzi rokmi 2000-2004 a 2017-2021. Napríklad v Európe v roku 2022 došlo k 61 672 úmrtiam spôsobeným horúčavami. Ľudia na Blízkom východe sú podľa expertov najviac náchylní na choroby súvisiace s teplom, keďže tento región zažíva jednu z najrýchlejších rýchlostí otepľovania.

Výzvy na zmeny

Riešenie týchto problémov si vyžaduje, aby tvorcovia politiky pochopili realitu klimatickej krízy a prijali opatrenia na ochranu zdravia. „Nová klíma je realita tejto generácie a nasledujúcich generácií,“ zdôraznil Alahmad, apelujúc na urgentnú potrebu riešení na ochranu zdravia. (Co2AI).