Ako diskutovať s popieračmi klimatických zmien… a vyhrať!

Popierači vám povedia, že zmena klímy je „prirodzený proces, ktorý bol vždy súčasťou histórie“. Ich cieľom je vyvolať neistotu a zmätok, ktorý bráni konaniu.  Aj keď neustále mediálne pokrytie poukazuje na katastrofy spôsobené suchom alebo lesnými požiarmi, tieto hlasy pretrvávajú a prezentujú svoje myšlienky ako „skutočnú“ situáciu.

Napriek hlasom, ktoré popierajú realitu, existuje obrovský vedecký konsenzus o existencii a závažnosti klimatických zmien. (Viac na alterclimatechange.com)