Sadze sú druhým najväčším prispievateľom ku klimatickým zmenám

Nedávna štúdia zistila, že čierny uhlík, teda častice sadzí v dyme a smogu, má podľa najnovších výskumov zhruba dvojnásobne väčší vplyv na globálne otepľovanie, než sa pôvodne predpokladalo, vrátane odhadov medzivládneho panelu pre zmenu klímy. „Boli sme prekvapení jeho možným príspevkom ku klíme,“ vyjadrila sa Sarah Doherty, atmosferická vedkyňa z University of Washington (UW) a jedna zo štyroch hlavných autoriek štúdie, publikovanej v Journal of Geophysical Research-Atmospheres.

Čierny uhlík ovplyvňuje klimatické zmeny v stredných až vysokých zemepisných šírkach, teda aj v severných častiach USA, Kanady, Európy a Ázie. Taktiež má vplyv na zrážkové vzory ázijského monzúnu. Existuje však nádej, že regulácia týchto emisií môže priniesť okamžité klimatické výhody, oveľa rýchlejšie než kontrola oxidu uhličitého, ako uviedli vo vyhlásení z Washingtonu.

Podľa Doherty niektoré predchádzajúce výskumy naznačili, že sa podceňovali emisie čierneho uhlíka, pochádzajúce napríklad z otvoreného spaľovania lesov, plodín a pastvín, ako aj z energetických emisií v juhovýchodnej a východnej Ázii. Tmavé častice v atmosfére zároveň tienia zemský povrch a otepľujú atmosféru. Čierny uhlík, ktorý sa usadzuje na snehu a ľade, tmaví ich povrch a zvyšuje absorbciu slnečného svetla, čo vedie k rýchlejšiemu topeniu. Navyše, častice sadzí ovplyvňujú tvorbu oblakov spôsobmi, ktoré môžu mať buď chladiaci, alebo otepľovací efekt.

Štúdia skúmala predchádzajúce výskumy a pridala nový výskum s cieľom kvantifikovať zdroje čierneho uhlíka a lepšie pochopiť jeho celkový vplyv na klímu. „Keďže chýbajú účinné opatrenia na zníženie emisií oxidu uhličitého, politická komunita hľadá ďalšie spôsoby, ako pomôcť miestam, ako je Arktída, ktorá sa topí oveľa rýchlejšie, než sme očakávali,“ dodala Doherty. (Co2AI)