Európska komisia spúšťa nové finančné centrum na podporu klimatickej neutrality

Európska komisia oznámila spustenie nového centra Climate City Capital Hub, nového medzinárodného finančného zdroja, na konferencii Cities Mission 2024, ktorá sa konala 25. a 26. júna vo Valencii. Cieľom projektu je posilniť mestá v rámci misie EÚ o klimaticky neutrálnych a inteligentných mestách.

Vďaka označeniu EÚ Cities Mission Label budú mať mestá prístup k finančnému poradenstvu v spolupráci s poradenskými službami Európskej investičnej banky (EIB), štruktúrovať svoje finančné potreby tak, aby pochopili rôzne spôsoby financovania projektov, vrátane združovania projektov a zavádzania projekty pre spektrum poskytovateľov kapitálu. Patria sem veritelia a investori z verejného a súkromného sektora, ako je filantropický a firemný kapitál, ako aj inovatívne možnosti financovania, ako je crowdfunding a dlhopisy spojené s udržateľnosťou. Hub bude tiež podporovať proces uzatvárania obchodov. (Samuel Balassa, viac na ceenergynews.com)