EÚ schválila zákon na obnovu 20 % pôdy a morí do roku 2030

Európska únia (EÚ) schválila prelomový zákon, ktorý má do roku 2030 obnoviť jednu pätinu pôdy a morí. Nový zákon so špecifickými cieľmi a povinnosťami pre obnovu ekosystémov v suchozemskej, morskej, sladkovodnej a mestskej krajine vyžaduje, aby členské štáty EÚ predložili národné plány obnovy, ktoré načrtnú ich stratégie a pokrok.

Nariadenie sa zameriava aj na zabránenie ďalšej degradácii obnovených oblastí a riešenie poklesu populácie voľne žijúcich opeľovačov do roku 2030 a členské štáty EÚ musia obnoviť odvodnené rašeliniská a pomôcť vysadiť najmenej 3 miliardy ďalších stromov. (Co2AI)