Čas väzenia ako potenciálny trest za nedodržiavanie zákona o podávaní správ o udržateľnosti: Ako sme sa sem dostali?

Za posledné desaťročie tvorcovia politík zaviedli súbor zákonov a nariadení, ktoré ukladajú podnikom celý rad povinností, aby urobili viac v priestore ESG. Skoré politické iniciatívy boli založené na transparentnosti a spoliehali sa predovšetkým na kontrolu občianskou spoločnosťou a riziko poškodenia dobrého mena s cieľom podporiť dodržiavanie predpisov, a nie monitorovanie a presadzovanie zo strany vládnych orgánov. Najnovší vývoj však naznačuje želanie a ochotu tvorcov politík dôkladnejšie kontrolovať kvalitu podávania správ o udržateľnosti a účinnosť súvisiacich krokov podniknutých podnikmi na riešenie takýchto záležitostí. Tento článok poskytuje prehľad tejto cesty, zdôrazňuje niektoré z kľúčových tém a uvádza niekoľko všeobecných postrehov týkajúcich sa toho, čo môže byť pred nami, aby podniky mohli zostať vpredu. (Viac na lexology.com)