75 INŠPIRATÍVNYCH RIEŠENÍ ZO SPRÁV PRVÝCH POUŽÍVATEĽOV CSRD

Nedávne prijatie smernice o sociálnej zodpovednosti podnikov (CSRD) Európskou úniou je prelomom. Táto smernica spolu s jej základnými európskymi normami pre podávanie správ o udržateľnosti (ESRS) spôsobí revolúciu v spôsobe, akým podniky oznamujú svoje environmentálne, sociálne a riadiace postupy (ESG). A hoci podávanie správ v súlade s týmito štandardmi nezačne skôr ako v cykle podávania správ v roku 2024, počnúc začiatkom roku 2025, vetry zmien už fúkajú.  

Už vo vykazovanom roku 2023 sme boli svedkami toho, ako priekopníci nastúpili na tanier a rozhodli sa zverejniť svoje postupy v súlade s týmito novými normami aspoň rok vopred. Ešte zaujímavejšie je, že dokonca aj spoločnosti, ktoré majú dosiahnuť súlad po roku 2024, netrpezlivo prijali smernicu a uznali hodnotu dodržiavania týchto nových noriem a nariadení. (DR. JANE THOSTRUP JAGD, viac na wemeanbusinesscoalition.org)