Ako funguje oceánska cirkulácia?

Medzinárodný tím pod vedením postdoktorandky Scripps Bethan Wynne-Cattanach vykonal merania pozdĺž svahu podmorského kaňonu v Atlantickom oceáne. To, čo objavili, spochybňuje dlhoročné teórie o tom, ako sa studená hlboká voda pohybuje v oceáne.

Spochybňovanie tradičného modelu oceánskej cirkulácie. Zistenia štúdie poukazujú na fenomén nazývaný turbulentné miešanie poháňané upwellingom. Tento proces, ktorý bol prvýkrát pozorovaný priamo, zahŕňa studenú, hustú vodu rýchlo stúpajúcu z hlbokého oceánu na povrch pozdĺž strmých podvodných svahov.

Nameraná rýchlosť vzlínania bola extrémne vysoká, viac ako 10 000-krát rýchlejšia, ako predtým odhadoval renomovaný oceánograf Walter Munk v 60. rokoch. (Viac na openaccessgovernment.org)