Stránka kvality práce v súvislosti so zmenou klímy

Pracovníci zažijú účinky zmeny klímy mnohými spôsobmi: neistota zamestnania, zmeny pracovných úloh a povinností a zmeny na ich pracoviskách, ktoré môžu zahŕňať rôzne pracovné postupy a vývoj nových činností a produktov. Riziká klimatických zmien sú spojené so zvýšeným vystavením rizikám, čo vedie k nižším štandardom kvality práce, strate produktivity a väčšej neistote zamestnania a práce. Takmer polovica pracovníkov v EÚ zažije hlboké zmeny vo svojich pracovných úlohách, keď sa ekonomiky prispôsobia zmene klímy a implementujú sa stratégie na zmiernenie zmeny klímy. Práca sa navyše pravdepodobne zmení v dôsledku reakcií spoločnosti na zmenu klímy. Tieto zmeny v práci, pričom zvyšujú zraniteľnosť niektorých pracovníkov, ponúkajú príležitosti na zlepšenie niektorých rozmerov kvality práce. Táto správa načrtáva komplexný vzťah medzi kvalitou pracovných miest a zmenou klímy vrátane dôsledkov ekologických úloh vo vybraných sektoroch. (Viac na eurofound.europa.eu)