Ignorovať zmenu klímy? Štúdia odhaľuje slepé miesto sociológie

Nedávna štúdia University of Michigan odhaľuje medzeru v sociológii: nedostatok zamerania na zmenu klímy. Spoločnosti poháňajú túto krízu a čelia jej následkom, ale sociológia ako disciplína sa javí ako nedostatočne zapojená do tejto problematiky, hovorí Sofia Hiltnerová, doktorandka sociológie na Univerzite, ktorej výskum je publikovaný v The American Sociologist .

Štúdia poukazuje na kritickú potrebu sociologického  pohľadu na boj proti  klimatickým zmenám . V popredných článkoch zo sociologických časopisov (0,9 %), na konferenčných stretnutiach (1,5 %), v biografiách fakúlt (2,8 %) a zoznamoch kurzov na popredných katedrách v USA (0,2 %) sa nenachádza žiadna zmienka o zmene klímy.

„Tento deficit ohrozuje význam sociológie pre blaho ľudí. Obmedzuje tiež naše chápanie klimatickej krízy ako sociálneho problému a našu schopnosť predstaviť si reakcie,“ povedal Hiltner, preddoktorandský praktikant v Centre populačných štúdií v Inštitúte pre sociálny výskum. (Tevah Platt, University of Michigan, viac na phys.org)