Dosiahli sme už hranicu 1,5 stupňa otepľovania?

Rok 2023 bol najteplejším rokom, ktorý bol zaznamenaný. V mesiacoch júl a august teploty vzrástli o 1,6 °C nad predindustriálnymi úrovňami. Táto informácia vyvoláva otázky, či už sme porušili Parížsku dohodu, medzinárodnú klímovú zmluvu podpísanú skoro 200 krajinami v roku 2015.

Prečo je nárast globálnej teploty o 1,5 °C nebezpečný?

Žiadna úroveň globálneho otepľovania nie je bezpečná. Spaľovaním uhlia, ropy a plynu sme zásadne zmenili uhlíkový cyklus Zeme, čím sme uvoľnili značné množstvo uhlíka do atmosféry. To narušilo rovnováhu zemského systému a vytvorilo znečistenie, ktoré zachytáva teplo v atmosfére.

Globálna teplota teraz stúpa rýchlejšie ako kedykoľvek predtým v histórii Zeme. Sme svedkami čoraz nebezpečnejších a častejších extrémnych poveternostných javov, ako sú lesné požiare, záplavy, vlny horúčav a suchá. Klimatológovia dlhodobo varujú, že ak chceme zabrániť najvážnejším dopadom klimatických zmien, musíme drasticky znížiť znečistenie a obmedziť globálne otepľovanie na čo najbližšie k 1,5 °C. Každý ďalší stupeň nad touto úrovňou exponenciálne zvyšuje poškodenie klímy a riziko prekročenia bodov zlomu v klimatickom systéme, čo by mohlo viesť k náhlym a nezvratným zmenám.

Ako súvisí Parížska dohoda s 1,5 °C globálneho otepľovania?

V roku 2015 sa 196 krajín zaviazalo znížiť znečistenie klímy, aby sa globálna priemerná teplota udržala výrazne pod 2 °C a usilovali sa obmedziť ju na 1,5 °C. Parížska dohoda bola podpísaná v Paríži, odtiaľ jej názov.

Ako vieme, že sme prekročili cieľ 1,5 °C podľa Parížskej dohody?

Na posúdenie, či bola prekročená hranica 1,5 °C, sa používajú priemerné teploty za obdobie 20 až 30 rokov. Predindustriálne obdobie obvykle definuje roky 1850-1900. Posledné desaťročie, od roku 2014 do roku 2023, bolo odhadnuté ako najteplejšie v histórii, s priemernou teplotou o približne 1,2 °C vyššou ako v období 1850-1900.

Hodnotenie prekročenia 1,5 °C musí prebiehať vo viacročných časových intervaloch. Jeden deň, mesiac alebo rok s teplotou nad hranicou 1,5 °C neznamená prekročenie tejto hranice, ale signalizuje, že sa k nej blížime.

Parížska dohoda nešpecifikuje, koľko rokov má tvoriť dlhodobý trend merania, čo môže viesť k rôznym záverom odborníkov. Cieľom Parížskej dohody do konca storočia je obmedziť teploty čo najbližšie k 1,5 °C nad predindustriálnymi úrovňami, čo umožňuje krátkodobé prekročenie tejto hranice s následným návratom.

Napriek komplikáciám vieme, že hranicu 1,5 °C sme zatiaľ neprekročili. Svet sa oteplil o 1,2 °C na základe priemerných teplôt za posledných 10 rokov, čo znamená, že ešte máme priestor na opatrenia na udržanie bezpečnej a zdravej klímy.

Aké sú dopady?

Už teraz pociťujeme klimatické škody spôsobené častejšími extrémnymi poveternostnými javmi. Milióny ľudí v Európe i na celom svete čelia dôsledkom klimatických zmien vo forme extrémnych teplôt, silných dažďov a záplav. V Európe zažívame teplotné rekordy, extrémne sucho a intenzívne búrky. Riešením je znížiť znečistenie klímy rýchlo a rozhodne, pričom najväčšie úsilie by sa malo sústrediť na toto desaťročie.

Je už neskoro?

Nie je koniec hry; boj za zníženie znečistenia klímy pokračuje. Každé opatrenie, ktoré teraz prijmeme, je kľúčové. Po rokoch nečinnosti Európa konečne napreduje v oblasti čistej energie a priemyslu, čím postupne znižuje závislosť na uhlí, rope a plyne. Vlády na všetkých úrovniach majú príležitosť postaviť sa na tento pokrok a zabezpečiť budúcnosť pre ďalšie generácie Európanov, ktorá bude čistejšia a bezpečnejšia. (Co2AI)