Čo je Globálna referenčná sieť skleníkových plynov?

Globálna referenčná sieť skleníkových plynov meria distribúciu v atmosfére a trendy troch hlavných dlhodobých hnacích síl klimatických zmien, oxidu uhličitého (CO 2 ), metánu (CH 4 ) a oxidu dusného (N 2 O), ako aj uhlíka. oxidu monoxidu (CO), ktorý je dôležitým indikátorom znečistenia ovzdušia. (Viac na gml.noaa.gov)