18 projektov v oblasti čistých technológií, ktoré získajú 173 miliónov EUR z prostriedkov EÚ

Inovačný fond, financovaný prostredníctvom  systému EÚ na obchodovanie s emisiami podporí 15 projektov vybraných v rámci tretej výzvy malého rozsahu a 3 projekty vybrané v rámci tretej veľkej výzvy na predkladanie návrhov. Tieto projekty už podpísali svoje grantové dohody v celkovej výške 173 miliónov EUR z prostriedkov EÚ. S touto podporou pomôže Inovačný fond spoločnostiam v Európe priniesť inovatívne technológie na trh v oblasti obnoviteľnej energie, skladovania energie a energeticky náročných priemyselných odvetví.

Všetky ocenené projekty majú potenciál prispieť k dekarbonizácii Európy a prechodu na čistú energiu. Počas prvých 10 rokov prevádzky by 15 malých projektov mohlo znížiť emisie skleníkových plynov o viac ako 1,7 milióna ton ekvivalentu CO 2  , zatiaľ čo v prípade 3 veľkých projektov by sa tento potenciál mohol zvýšiť na 2,9 milióna ton ekvivalentu CO 2 . Dostanú finančné prostriedky EÚ v rozsahu od 1,6 milióna do 4,5 milióna eur na malé projekty a od 13 do 62 miliónov eur na veľké projekty.

Inovačný fond po prvýkrát podporí lotyšské a maďarské projekty, čím rozšíri svoj geografický dosah na 24 krajín. Okrem toho 9 z 21 príjemcov malých projektov a 1 zo 4 príjemcov veľkých projektov sú malé a stredné podniky.

Tieto nové projekty inovačného fondu budú pokrývať širokú škálu sektorov s osobitným zameraním na výrobu komponentov pre obnoviteľnú energiu a výrobu vodíka. Projekty pokrývajú aj oblasti skladovania energie, solárnej energie, obnoviteľných zdrojov, skla, keramiky, stavebných materiálov, železa a ocele, rafinérií, chemikálií, cementu a vápna a vodíka. (Viac na cinea.ec.europa.eu)