Je čas prehodnotiť stratégie sekvestrácie uhlíka pre čistú nulu?

Sekvestrácia uhlíka je kľúčovou zložkou mnohých environmentálnych cieľov. Rastliny nesekvestrujú uhlík tak dlho, ako sa pôvodne predpokladalo, ako to môže ovplyvniť naše stratégie na dosiahnutie čistých nulových cieľov? Veľká časť našich stratégií sekvestrácie uhlíka sa spoliehala na príjem vegetáciou , avšak nedávna štúdia ukázala, že uhlík sa v rastlinách neukladá tak dlho, ako sme si predtým mysleli . Zdôrazňuje to dôležitosť zvažovania rozmanitej škály sekvestračných stratégií a úsilia o zníženie emisií v prvom rade s cieľom prispieť k čistým nulovým cieľom . (Mazz Cummings, viac na yourweather.co.uk)