Opatrné odstraňovanie uhlíka

Odstraňovanie oxidu uhličitého (CDR) je nepochybne nenahraditeľnou súčasťou opatrení v oblasti klímy na rôznych úrovniach. V blízkej budúcnosti prispeje CDR k úsiliu o zmiernenie, aj keď rozsah jeho vplyvu nie je taký veľký ako v prípade zníženia emisií. Avšak v čistých nulových alebo dokonca čistých negatívnych fázach bude CDR hrať zásadnú úlohu pri kompenzácii ťažko znižovateľných zvyškových emisií. Vzhľadom na pravdepodobne nevyhnutné prekročenie teploty sa zdá, že rýchle a rozsiahle nasadenie CDR sa stáva predvoleným nastavením v mnohých scenároch ciest zmierňovania, globálne aj národnej. V klimatickej komunite však stále viac zaznieva názor, že pri zvažovaní úlohy CDR v portfóliu opatrení v oblasti klímy by sa mala postupovať opatrnejšie. Výskumníci, tvorcovia politík a občianska spoločnosť začínajú vyjadrovať rôzne obavy týkajúce sa jeho realizovateľnosti a rizík . (Viac na nature.com)