Veľké požiare vytvárajú počasie, ktoré podporuje viac požiarov

Mnohé štúdie sa zaoberajú vplyvom klimatických zmien na lesné požiare. Táto štúdia sa však snažila pochopiť opak – či veľké požiare menia aj klímu. „Chcel som sa dozvedieť, ako počasie ovplyvňujú aerosóly emitované lesnými požiarmi, keď horia,“ povedal hlavný autor štúdie a doktorand UCR James Gomez.

Aby našiel svoje odpovede, Gomez analyzoval najvyššie požiarne dni a emisie z každej požiarnej sezóny za posledných 20 rokov. Z týchto požiarnych dní skúmal podmnožinu, ktorá sa vyskytla, keď boli teploty nižšie a vlhkosť vyššia. „Pozrel som sa na abnormálne chladné alebo vlhké dni počas sezóny požiarov, s požiarmi aj bez nich. To väčšinou odstraňuje efekty požiarneho počasia,“ povedal Gomez.

Štúdia publikovaná v časopise Atmospheric Chemistry and Physics zistila, že veľké požiare skutočne mali vplyv. V dňoch, keď horeli ohne, to urobili teplejšie a suchšie ako zvyčajne. Zvýšené teplo a sucho potom môžu vytvoriť priaznivé podmienky pre ďalší požiar. (Jules Bernstein, Kalifornská univerzita – Riverside, viac na phys.org)