Ako klimatické zmeny zasahujú Európu: tri grafiky odhaľujú vplyvy na zdravie

Globálne otepľovanie stojí životy, prehlbuje nerovnosť v oblasti zdravia a vedie k šíreniu kliešťov a parazitov prenášajúcich choroby v celej Európe, uvádza sa vo veľkej správe. Správa zhodnotila stovky štúdií o zdravotných účinkoch zmeny klímy – ako aj o opatreniach, ktoré sa prijímajú v reakcii – v Európe. Výskumníčka v oblasti klímy a zdravia Rachel Lowe a jej kolegovia sledovali 42 ukazovateľov vrátane ukazovateľov týkajúcich sa úmrtí súvisiacich s teplom, šírenia infekčných chorôb a trendov vo výskume zdravia a klimatických zmien. (Carissa Wongová, viac na nature.com)