Svetový deň životného prostredia: Akčné granty pre klimatické zmeny, biodiverzitu a energetické iniciatívy

Na oslavu Svetového dňa životného prostredia táto kompilácia spája rôznorodú škálu grantov venovaných riešeniu niektorých z najpálčivejších výziev, ktorým naša planéta čelí. Od boja proti klimatickým zmenám až po zachovanie biodiverzity a presadzovanie trvalo udržateľných energetických riešení, tieto granty ponúkajú svetielko nádeje pre jednotlivcov, organizácie a komunity, ktoré sa snažia niečo zmeniť. Pridajte sa k nám, keď budeme skúmať transformačný potenciál týchto grantov a životne dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú pri formovaní odolnejšej a udržateľnejšej budúcnosti pre všetkých. (Viac na fundsforngos.org)