Body zlomu: Pochopenie kolapsu zelenej Sahary

Náhle zmeny v zložitých systémoch, ako je napríklad klimatický systém Zeme, je mimoriadne ťažké predpovedať. Výskumníkom z Technickej univerzity v Mníchove (TUM) a Postupimského inštitútu pre výskum klimatických vplyvov (PIK) sa teraz podarilo vyvinúť novú metódu na predvídanie takýchto bodov zlomu vopred.

Úspešne otestovali spoľahlivosť svojej metódy pomocou jednej z najzávažnejších náhlych klimatických zmien minulosti: presunu kedysi zelenej Sahary na púšť.

Od poslednej doby ľadovej až do doby pred približne 6 000 rokmi bola oblasť dnes známa ako Saharská púšť sviežou, zelenou krajinou prekypujúcou životom. Toto „africké vlhké obdobie“ sa náhle skončilo a premenilo tento prosperujúci región na suchý terén, aký dnes vidíme. Technická( univerzita v Mníchove, viac na phys.org)