Nový regulačný rámec EÚ pre poskytovateľov ratingu ESG

V tomto mesiaci ESG Matters diskutujeme o novom regulačnom rámci EÚ pre poskytovateľov ratingu ESG. Naša sekcia Spotlight vám prináša aktuálne informácie o najnovšom  vývoji v oblasti riadenia ESG, zverejňovania informácií, finančnej regulácie a súdnych sporov.

Zlatý klinec:

  • Nový regulačný rámec EÚ pre poskytovateľov ratingu ESG. Počet dostupných ratingov ESG v posledných rokoch rýchlo narástol v reakcii na dopyt investorov o pomoc pri hodnotení udržateľnosti výkonnosti potenciálnych investícií. Európsky zákonodarca ako prvý zavedie regulačný rámec pre subjekty, ktoré vytvárajú ratingy ESG, takzvaných poskytovateľov ratingov ESG.ESG ratingy – široká škála ESG ratingov ukazuje výkonnosť subjektu alebo finančného nástroja v oblasti udržateľnosti pomocou definovaného hodnotiaceho systému, napr. čo presne znamenajú. Napríklad hodnotenie rizika ESG hodnotí vystavenie spoločnosti určitým rizikám ESG a ich riadenie. Existujú aj hodnotenia ESG, ktoré sa zameriavajú na vplyv spoločnosti na životné prostredie a spoločnosť, a hodnotenia ESG, ktoré hodnotia súlad s určitými (medzinárodnými) princípmi a usmerneniami.

(Dorine Verheij, Frans van der Eerden, celý článok na lexology.com)