Aktualizácia CSRD – Vysvetlenie podávania správ o udržateľnosti MSP, časť 1 z 2

Smernica Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aktualizovala a rozšírila rozsah nefinančného výkazníctva pre veľké spoločnosti s účinnosťou od 1. januára 2024, počnúc fiškálnym rokom 2024 ako prvým vykazovaným obdobím.

CSRD vyžaduje, aby veľké spoločnosti podávali správy o udržateľnosti o podstatných dopadoch, rizikách a príležitostiach na udržateľnosť/ESG, ktoré ovplyvňujú ich podnikanie, finančnú situáciu, výkonnosť a peňažné toky, vrátane ich hodnotových reťazcov smerom nahor a nadol. (Simon O’Neill, Viac na lexology.com)