Mali by sa uhlíkové kredity použiť proti cieľom rozsahu 3?

Pochopenie, či spoločnosť robí správnu vec pre klímu, môže byť zložité. Môžeme to zjednodušiť otázkou: ak by každá spoločnosť konala týmto spôsobom, vyriešili by sme klimatickú krízu? Ak je odpoveď nie, potom spoločnosť musí zmeniť svoje kroky, kým nebudú kompatibilné s našou cestou k čistému nulovému svetu.

Ak sa zhodneme na tom, že každá spoločnosť by mala spravodlivo prispievať k našej spoločnej ceste k globálnej čistej nule, potom by mala zodpovedať za všetky svoje emisie a prijať opatrenia na ich zníženie. To zahŕňa rozsah 1 (priame emisie, ktoré vlastní alebo kontroluje spoločnosť), rozsah 2 (emisie, ktoré spoločnosť spôsobuje nepriamo z energie, ktorú nakupuje a používa) a rozsah 3 (emisie, ktoré neprodukuje samotná spoločnosť, ale tie, za ktoré je nepriamo zodpovedná hore a dole vo svojom hodnotovom reťazci). (Vasiľ Velev, viac na carbonherald.com)