Neformálny dialóg medzi EÚ a USA o prepojení klímy a bezpečnosti

Zástupcovia útvarov Európskej komisie, Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Európskej obrannej agentúry (EDA) sa dnes stretli so svojimi kolegami z administratívy USA, okrem iného z ministerstva zahraničných vecí, ministerstva obrany, Rady národnej bezpečnosti a USAID. na úrovni riaditeľov diskutovať o narastajúcich výzvach, ktoré predstavuje zmena klímy a zhoršovanie životného prostredia pre mier, bezpečnosť a obranu (pozri prílohu s hlavnými účastníkmi).

Vzhľadom na bezprecedentnú hrozbu, ktorú zmena klímy a zhoršovanie životného prostredia predstavujú pre globálny mier a bezpečnosť, tento neformálny dialóg poskytol platformu na diskusiu o rastúcich globálnych rizikách a dopadoch klimatických a prírodných kríz z pohľadu „celej vlády“. Integrovaný prístup EÚ sa zameriava na riešenie tohto najzložitejšieho problému prostredníctvom koordinovaného zapojenia podpory EÚ do rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci, opatrení v oblasti klímy a životného prostredia, migrácie, energetickej bezpečnosti, civilno-vojenským misiám a rozvoju vojenských infraštruktúr. (Viac na eeas.europa.eu)