Zákon o obnove prírody: Rada dáva konečnú zelenú

Rada dnes formálne prijala – prvé svojho druhu – nariadenie o obnove prírody. Cieľom tohto zákona je zaviesť opatrenia na obnovu najmenej 20 % pevninských a morských oblastí EÚ do roku 2030 a všetkých ekosystémov, ktoré potrebujú obnovu do roku 2050.

Stanovuje konkrétne, právne záväzné ciele a povinnosti pre obnovu prírody v každom z uvedených ekosystémov – od suchozemských po morské, sladkovodné a mestské ekosystémy.

Cieľom nariadenia je zmierniť klimatické zmeny a účinky prírodných katastrof. Pomôže EÚ splniť jej medzinárodné environmentálne záväzky a obnoviť európsku prírodu. (Viac na consilium.europa.eu)