Poprední akademici požadujú rozšírenie a preformulovanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja

Skupina popredných akademikov požaduje, aby sa ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN predĺžili po ich cieľovom dátume do roku 2030 a aktualizovali sa s ohľadom na vplyv umelej inteligencie (AI) a s väčším príspevkom od komunít, ktorých sa tieto ciele dotýkajú, okrem iných odporúčaní. Na polceste k cieľovému dátumu dokončenia v roku 2030 je veľa z ambicióznych 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG) OSN zaostávaných alebo napredujú príliš pomaly v dôsledku spomalenia globálnej ekonomiky v dôsledku ochorenia COVID a medzinárodných konfliktov. Pred Summitom budúcnosti v New Yorku v septembri, autori odporúčajú predĺžiť ciele do roku 2050 a upraviť ich s ambicióznym časovým plánom a jasnejšie o konkrétnych cieľoch – ako sú tie, ktoré sa týkajú klímy a „planetárneho zdravia“ (KTH Royal Institute of Technology, viac na phys.org)