Mraky a klíma

Mraky výrazne ovplyvňujú tepelný rozpočet našej planéty a následne aj jej klímu. Ich vplyv pravidelne zažívame na vlastnej koži, napríklad keď nás počas teplého dňa pred Slnkom chráni tmavý mrak. Presné určenie toho, ako oblak ovplyvňuje tepelné žiarenie, je zložitá úloha a závisí od mnohých rôznych charakteristík oblakov vrátane veľkosti, umiestnenia a optickej hĺbky. Kvantifikácia reakcie týchto charakteristík na otepľovanie je v súčasnosti jednou z najväčších prekážok presného obmedzenia citlivosti povrchovej teploty na emisie skleníkových plynov. Toto mesačné vydanie obsahuje tri štúdie skúmajúce radiačné účinky oblakov pomocou pozorovaní, príbehov, strojového učenia a modelovania vo vysokom rozlíšení. Tieto štúdie demonštrujú, ako inovatívne metódy a viaceré prístupy prinášajú dlho očakávaný pokrok v najťažších otázkach klimatických vied. (Viac na nature.com)