Zmena klímy je taká jednoduchá, že jej každý rozumie

A zároveň tak komplikovaná, že to ešte nikto úplne nepochopil. Európske voľby posilnili tie sily, ktoré považujú klimatickú politiku za nadbytočný luxus, a oslabili tých, pre ktorých je klimatická politika kľúčovou témou. V dôsledku toho hrozí, že diskusie o klíme upadnú do podobného vzoru ako diskusie o vojne na Ukrajine, kde diskutujúci často nemajú ani poňatia, ako hádzať na seba pojmy ako „warm šterlingov“ a „Putin-sympatizant“.

V diskusiách o klíme už roky (vlastne odkedy existujú) je badateľné, že to, čo je často len klimatický alarmizmus, sa vydáva za klimatickú kompetenciu. Každý, kto spochybňuje alebo dokonca spochybňuje bežné alarmistické argumenty, je rýchlo označený za bagatelizujúceho klímu alebo dokonca za popierača klímy. A keď argument „Ale ide o budúcnosť planéty!“ „Pre prežitie ľudstva!“, stáva sa beznádejné zaujať opačný postoj. Kto chce riskovať prežitie ľudstva? (Thomas Brussig, celý článok na berliner-zeitung.de)