Klimatické zmeny déjà vu: Oceány sa môžu opäť spomaliť

Nový výskum z UC Riverside naznačuje, že súčasný trend otepľovania oceánov odzrkadľuje podobný model pozorovaný v dávnych dobách, počas období zvýšených globálnych teplôt. Tento alarmujúci objav vyvoláva značné obavy o budúcnosť našej planéty. Otepľujúci sa oceán by mohol viesť k kaskáde negatívnych dôsledkov, vrátane stúpania hladiny morí , narušeného počasia a ohrozenia morských ekosystémov.

Oceán je komplexný, dynamický systém a kľúčovým hráčom je to, čo vedci nazývajú „globálny dopravný pás“.

Toto nie je doslovný pás, ale rozsiahla sieť prúdov , ktoré prepravujú teplú vodu od rovníka smerom k pólom, a potom posielajú chladnejšiu vodu späť. Neustále vírenie pomáha regulovať teplotu našej planéty, chráni trópy pred prehriatím a póly pred zamrznutím. (Sanjana Gajbhiye, viac na earth.com )