Posledné kroky k zákonu EÚ o obnove prírody

Prvé celoeurópske nariadenie o obnove prírody predstavuje zásadnú a historickú príležitosť na vytvorenie lepšej budúcnosti pre občanov Európy a slúži ako hlavný príklad pre svet. S veľkým znepokojením preto IUCN sleduje nedávny vývoj v procese prijatia tejto legislatívy. Vyzývame Radu EÚ, aby naďalej podporovala medziinštitucionálnu dočasnú dohodu dosiahnutú v novembri 2023 a nasledovala schválenie Európskeho parlamentu získané vo februári 2024. Investície do obnovy európskej prírody budú kľúčové pre náš súčasný aj budúci blahobyt, pretože čelíme rastúcim hrozbám súvisiacim so zmenou klímy, ako sú suchá, lesné požiare a záplavy.

Všetky hospodárske sektory pocítia dopady zmeny klímy, avšak niektoré sektory, ako poľnohospodárstvo a lesníctvo, sú obzvlášť zraniteľné kvôli ich vysokej závislosti od zdravých a dobre fungujúcich ekosystémov. Tieto sektory môžu preto získať najviac z komplexného celoúniového zákona o obnove prírody. Obavy týchto sektorov sa dôkladne riešili počas trialógov a sú zahrnuté v predbežnej dohode dosiahnutej v novembri 2023, ktorá má širokú podporu občanov, občianskej spoločnosti a podnikov v celej EÚ.

Je hlboko znepokojujúce, že pokrok tohto kľúčového vedecky podloženého zákona v súčasnosti čelí výzvam v záverečnej fáze. IUCN preto vyzýva členské štáty EÚ, aby stáli za už dosiahnutou dohodou a využili túto príležitosť na posilnenie odolnosti, konkurencieschopnosti a udržateľnosti hospodárstva EÚ prostredníctvom obnovy prírody. (Co2AI)