Spustenie programu Destination Earth

Európskej komisie na vývoj vysoko presného digitálneho modelu Zeme na monitorovanie a simuláciu prírodných javov, nebezpečenstiev a súvisiacich ľudských činností vrátane budúcich informácií o prispôsobení sa zmene klímy.

Prečítajte si viac na webovej stránke Destination Earth.