Poznatky získané z prípadových štúdií Climate-ADAPT a Observatory

Nový brífing agentúry EEA „Príprava spoločnosti na klimatické riziká v Európe“ predstavuje ponaučenie z prípadových štúdií Climate-ADAPT a Observatory, čo je rôznorodý súbor príkladov adaptačných opatrení implementovaných v celej Európe. Brífing ukazuje, ako prípadové štúdie inšpirujú a pomáhajú spoločnostiam lepšie sa pripraviť na zmenu klímy, a zároveň zdôrazňuje potrebu zintenzívniť adaptačné opatrenia a činnosti vo všetkých sektoroch politiky a na úrovniach riadenia s cieľom riešiť eskalujúce klimatické riziká. (Viac na climate-adapt.eea.europa.eu)