Štúdia zistila, že otepľovanie Arktídy je trojnásobné v porovnaní s globálnymi modelmi

Globálne otepľovanie je všadeprítomný problém s rozsiahlymi iniciatívami na zníženie emisií a zmiernenie predpovedí horšieho scenára Medzinárodného panelu pre klimatické zmeny o 3,2 °C otepľovania do roku 2100 (v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami). Súčasné merania dosahujú otepľovanie na Zemi o 1,1 °C, ale v polárnych oblastiach dochádza k zvýšenému otepľovaniu povrchu v porovnaní so zvyškom planéty. (Hannah Bird, viac na Phys.org)