Na boj proti klimatickým zmenám potrebujeme lepšiu žurnalistiku

Začnime niečím nekontroverzným: dobré rozhodnutia začínajú dobrými informáciami. Správa vašich financií začína zhromažďovaním informácií v rozpočte. Ak hráte šport, potrebujete spätnú väzbu od trénera. Nutričné ​​informácie na obaloch potravín uľahčujú rozhodovanie o tom, čo jesť.

Existuje však jedna oblasť života, kde sa spojenie medzi dobrými informáciami a dobrými rozhodnutiami prerušilo: zmena klímy.

Existuje mnoho teórií, prečo je to tak. Niektorí obviňujú melodramatické posolstvá aktivistov bojujúcich za zmenu klímy. Niektorí hovoria, že náš politický systém nie je nastavený na riešenie skutočne globálnej výzvy. Niektorí dokonca hovoria, že informačný základ pre prijímanie rozhodnutí o riešení klimatických zmien je chybný, stále je nedostatok vedeckých dôkazov o tom, že globálne otepľovanie je spôsobené ľudskou činnosťou a že rýchlo sa meniaca klíma nenapácha nevýslovné škody. (Misha Ketchell , viac na theconversation.com)