Vypracovanie národného adaptačného plánu v oblasti zdravia

WHO organizuje sériu technických webinárov o rôznych témach klimatických zmien a zdravia s cieľom vybudovať kapacity na implementáciu na úrovni jednotlivých krajín. Tieto webináre budú zahŕňať školenia, zdieľanie skúseností, interaktívne aktivity a skupinové diskusie.

Prvá séria webinárov bude skúmať konkrétne témy týkajúce sa:

  • Vykonávanie hodnotenia zraniteľnosti v oblasti zmeny klímy a zdravia a adaptácie
  • Vypracovanie národného adaptačného plánu v oblasti zdravia
  • Prístup k financiám v oblasti klímy pre zdravie
  • Zdravotnícke zariadenia odolné voči klíme a environmentálne udržateľné

(Viac na who.int)