ETC hovorí, že krajiny môžu strojnásobiť klimatické ambície do COP30

Odvážnejšie plány pre vyššiu klimatickú ambíciu v ďalšom kole NDC, ETC vyzýva priemysel a vládu na spoluprácu s cieľom zvýšiť ambície ďalšieho kola národne stanovených príspevkov (NDC) do COP30. Ak máme obmedziť vplyv zmeny klímy, NDC môžu a musia odrážať technický potenciál a posilniť existujúci pokrok stanovením ambicióznejších cieľov so silnejšími väzbami na vnútroštátne politiky.

Od podpísania Parížskej dohody na konferencii COP21 sa od krajín vyžaduje, aby každých päť rokov predložili a dohodli svoje národné klimatické záväzky. Tieto NDC, ako sú známe, slúžia ako plány na vysokej úrovni pre národné opatrenia v oblasti klímy tým, že stanovujú ciele pre znižovanie emisií na 10-ročné obdobia. Úspech v prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo k dnešnému dňu bol poháňaný reakciou priemyslu na vládne ciele – urýchlenie zavádzania a znižovanie nákladov. Priemysel si uvedomuje príležitosť v ďalšom kole NDC a vyzýva vlády, aby uprednostnili poskytovanie NDC s vysokými ambíciami, ktoré poskytnú istotu, odblokujú investície a urýchlia zavádzanie technológií.  (Viac na climateaction.org)