Čo je COP?

COP, čo je skratka pre Konferenciu zmluvných strán, je séria formálnych stretnutí Konferencia zmluvných strán, na ktorých vlády hodnotia globálne úsilie o dosiahnutie pokroku v Parížskej dohode a dohovore, ako aj o obmedzení globálneho otepľovania na 1,5 °C, ako uvádzajú najnovšie vedecké poznatky. Na COP sa svetoví lídri stretávajú, aby zmerali pokrok a vyjednali najlepšie spôsoby riešenia zmeny klímy.

V súčasnosti má dohovor 198 zmluvných strán (197 krajín plus Európska únia), čo predstavuje takmer univerzálne členstvo. Ďalšia konferencia  sa uskutoční v Baku v Azerbajdžane v novembri 2024.