Hlboký ponor do smernice Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD)

V ére, v ktorej sa podniky čoraz viac prispôsobujú svojej environmentálnej a sociálnej stope, Európska únia zaviedla éru transformácie zavedením smernice o náležitej starostlivosti o udržateľnosť podnikov  (CSDDD). Očakáva sa, že táto prelomová legislatíva nadobudne účinnosť v roku 2024, je pripravená na pretvorenie prostredia pre spoločnosti pôsobiace v rámci EÚ a za jej hranicami.

Vo svojej podstate CSDDD núti veľké spoločnosti, aby:

  • Identifikujte, predchádzajte a zmierňujte potenciálne nepriaznivé vplyvy na ľudské práva a životné prostredie v celom ich hodnotovom reťazci, vrátane dcérskych spoločností, dodávateľov a následných partnerov.
  • Zaveďte proces náležitej starostlivosti, ktorý zahŕňa hodnotenie rizík, mechanizmy podávania sťažností a zapojenie zainteresovaných strán.
  • Verejne a transparentne informovať o svojom úsilí o náležitú starostlivosť.

(Milica Novaković, viac na lexology.com)